Skip Navigation

BlackBerry Motion

BlackBerry chạy hệ điều hành Android, bàn phím cảm ứng

BlackBerry Motion

BlackBerry Motion

BlackBerry Motion, chạy hệ điều hành Android, được thiết kế với độ bền lâu hơn, tiên tiến hơn và chạy nhanh hơn. 

Hướng dẫn sử dụng

Trợ giúp về ứng dụng BlackBerry

Tài liệu bổ sung

Security icon

Hướng dẫn bảo mật

Tìm hiểu về các tính năng và lợi ích của bảo mật thiết bị, cấu trúc thiết bị  

Tìm hiểu thêm