Skip Navigation

BlackBerry KEY2

BlackBerry chạy hệ điều hành Android, bàn phím cơ

BlackBerry KEY2

BlackBerry KEY2

BlackBerry KEY2, chạy hệ điều hành Android, sử dụng tính năng bàn phím thông minh hơn bao giờ hết và pin kéo dài đến 2 ngày.

Hướng dẫn sử dụng

Trợ giúp về ứng dụng BlackBerry

Tài liệu bổ sung

Security icon

Hướng dẫn bảo mật

Tìm hiểu về các tính năng và lợi ích của bảo mật thiết bị, cấu trúc thiết bị  

Tìm hiểu thêm