Skip Navigation

BlackBerry UEM Client

Activeer uw apparaat voor toegang tot werkgegevens en productiviteitsapps via BlackBerry UEM

BlackBerry UEM Client

BlackBerry UEM Client

U gebruikt de BlackBerry UEM Client om uw apparaat te activeren voor werk. Wanneer u uw apparaat activeert, wordt het apparaat gekoppeld aan BlackBerry UEM en wordt toegang verleend tot werkgegevens en de productiviteitsapps die uw beheerder heeft toegewezen aan uw apparaat. Uw beheerder bepaalt de mate van bescherming voor uw apparaat op basis van uw rol en wijst IT-beleid en profielen toe om ervoor te zorgen dat de juiste apparaatfuncties voor u beschikbaar zijn en om werkgegevens op uw apparaat te beveiligen.

Release notes

Gebruikershandleidingen