ล็อกอินเข้าสู่ Facebook สำหรับสมาร์ทโฟน BlackBerry

  1. คลิกไอคอน Facebook บนหน้าจอหลัก หรือในรายการแอปพลิเคชัน
  2. พิมพ์ข้อมูลการล็อกอินของคุณ
  3. คลิก ล็อกอิน
หลังจากคุณเสร็จสิ้น: หากต้องการล็อกเอาต์ ให้กดปุ่ม เมนู คลิก ตัวเลือก คลิก ล็อกเอาต์

หัวข้อถัดไป: เชื่อมต่อ Facebook กับ BBM

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นให้กับเรา