Help Center

Local Navigation

Ağ bağlantısı açma veya kapatma

Uçak veya hastane gibi belirli yerlerde ağ bağlantısı kapalı tutulmalıdır. Daha fazla bilgi için cihazınızla birlikte verilen Güvenlik ve Ürün Bilgileri BlackBerry® cihazı kitapçığına bakın.
Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya Bağlantıları Yönet simgesini tıklatın.
  • Ağ bağlantısını açmak için bağlantı türünün yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
  • Ağ bağlantısını kapatmak için bağlantı türünün yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.
  • Daha önce açılan bir ağ bağlantısını açmak için Bağlantıları Geri Yükle seçeneğini tıklatın.

Bu bilgiler yardımcı oldu mu? Yorumlarınızı bize gönderin.