Telefonisch vergaderen

  1. Druk tijdens een gesprek op de menutoets.
  2. Klik op Deelnemer toevoegen.
  3. Toets een telefoonnummer in of markeer een contactpersoon.
  4. Druk op de verbindingstoets.
  5. Druk bij de tweede oproep op de menutoets.
  6. Klik op Deelnemen aan vergadering.
  7. Als u nog een contactpersoon aan de telefonische vergadering wilt toevoegen, voert u stap 1 tot en met 6 opnieuw uit.

Trefwoordenregister


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.