Info over de BlackBerry MVS Client

Met de BlackBerry® MVS Client kunt u bellen en andere functies van een telefoon op uw BlackBerry gebruiken. U kunt uw BlackBerry® Mobile Voice System (BlackBerry MVS) zo instellen, dat bij een oproep naar uw zakelijk telefoonnummer uw toestel, bureautelefoon en maximaal vier andere telefoons gelijktijdig of achter elkaar overgaan. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Trefwoordenregister


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.