Ik kan niet deelnemen aan telefonische vergaderingen

Als op uw BlackBerry®-toestel BlackBerry® Device Software versie 4.3 of lager wordt uitgevoerd, kunt u geen telefonische vergadering starten vanaf uw zakelijke telefoonnummer. Als op uw toestel BlackBerry Device Software versie 4.5 of lager wordt uitgevoerd, kunt u alleen een telefonische vergadering starten als uw toestel met een CDMA-netwerk is verbonden.

U kunt een gesprek op uw zakelijke telefoonnummer niet samenvoegen met een gesprek dat u voert via het telefoonnummer dat u van uw serviceprovider voor het draadloze netwerk hebt ontvangen.

Trefwoordenregister


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.