De melding 'Ik ben laat' sturen

Als u te laat gaat zijn voor een vergadering of gebeurtenis, kunt u snel een bericht sturen om dat aan de andere deelnemers te laten weten.
  1. Open de gebeurtenis via de BlackBerry-agenda-app of vanuit de herinnering.
  2. Raak het pictogram Meer acties > het pictogram Ik ben laat aan.
  3. Verplaats in het dialoogvenster de schuifregelaar om aan te geven hoeveel later u zult aankomen.
  4. Raak Alle deelnemers e-mailen of E-mail verzenden aan organisator aan.