Een contactpersoon toevoegen via het scherm Telefoongesprekken

  1. Raak in de Telefoon-app Het pictogram Telefoongesprekken aan.
  2. Raak een telefoonnummer lang aan.
  3. Raak Het pictogram Toevoegen aan contactpersonen aan.
    • Als u het telefoonnummer wilt toevoegen aan een bestaande contactpersoon, raakt u de contactpersoon aan in de lijst.
    • Als u een nieuwe contactpersoon wilt toevoegen, raakt u Het pictogram Nieuw aan.
  4. Raak Opslaan aan.