Problemen oplossen: Remember-app

Ik kan geen einddata, labels, spraakmemo's of bijlagen aan een item toevoegen

Als uw item zich bevindt in een map die is gesynchroniseerd met een e-mailaccount of een Evernote-account die u aan uw BlackBerry-toestel heeft toegevoegd, kunt u mogelijk geen einddata of labels of bijlagen aan het item toevoegen. Probeer het item te verplaatsen naar een nieuwe map.

Ik kan geen item naar de app Remember verzenden

Sommige items kunnen niet rechtstreeks naar BlackBerry Remember worden verzonden. U kunt foto's, video's, audiobestanden, websites, contactpersonen en Documents To Go-bestanden naar de Remember-app verzenden.

Bepaalde items kunt u mogelijk niet delen in mappen die zijn gesynchroniseerd met een zakelijke account.

Ik kan een map in de app Remember niet openen

Als uw toestel is ingesteld voor BlackBerry Balance dient u mogelijk het wachtwoord voor uw werkruimte in te voeren voor toegang tot al uw mappen en items.

  1. Raak in de app Remember boven aan het scherm Werkruimte is vergrendeld aan.
  2. Voer het wachtwoord van uw werkruimte in.