Uw standaard-e-mailadres of -agenda wijzigen

Wanneer u iets deelt (bijvoorbeeld een afbeelding of website) via e-mail of wanneer u een nieuwe e-mail opstelt, stuurt uw BlackBerry-toestel de e-mail vanaf uw standaard-e-mailadres. Wanneer u een gebeurtenis toevoegt aan uw agenda of een uitnodiging voor een vergadering verstuurt, voegt uw toestel deze gebeurtenis toe aan uw standaardagenda.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen Instellingen > Accounts aan.
  3. Raak Standaardwaarden instellen aan.
    • Als u de standaardaccount wilt wijzigen waarvan u e-mail verzendt, raakt u in de vervolgkeuzelijst E-mailadres een account aan.
    • Als u de standaardagenda wilt wijzigen waar u gebeurtenissen in opslaat en uitnodigingen uit verzendt, raakt u in de vervolgkeuzelijst Agenda een agenda aan.