Standaardinstellingen voor gebeurtenissen wijzigen

U kunt de standaardlengte, herinneringstijd en sluimerintervallen voor uw gebeurtenis of vergadering wijzigen.
  1. Veeg in de Agenda-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. RaakInstellingen Instellingen > Algemeen aan.
    • Als u wilt wijzigen hoe lang uw vergaderingen worden ingepland, raakt u in de vervolgkeuzelijst Vergaderingsduur een nieuwe duur aan.
    • Als u de standaard herinneringstijd voor gebeurtenissen wilt wijzigen, raakt u in de vervolgkeuzelijst Vergaderingsherinnering of Herinnering voor dagvullende gebeurtenis een nieuwe tijd aan.
    • Als u de sluimerintervallen wilt wijzigen, raakt u in de vervolgkeuzelijst Sluimerherinnering een nieuwe sluimertijd aan.