Uw autokit de netwerkverificatiegegevens van uw toestel laten gebruiken

Voor bepaalde autokits moet u RSAP-modus inschakelen zodat uw autokit de netwerkverificatiegegevens van uw BlackBerry-toestel kan gebruiken.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth > Het pictogram Configureren aan.
  3. Schuif de schakelaar RSAP-modus naar Aan.