Verbinding van een toestel met uw Mobile Hotspot verbreken

Als u opnieuw verbinding wilt maken nadat u de verbinding van uw toestel met uw Mobile Hotspot hebt verbroken, moet u een nieuwe sessie starten in de modus Mobile Hotspot.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Mobile Hotspot aan.
  3. Raak de naam aan van het toestel waarvoor u de verbinding met uw Mobile Hotspot wilt verbreken.
  4. Raak Het pictogram Verbinding verbreken aan.