Slimme labels delen

Afhankelijk van uw serviceprovider, de instellingen van uw beheerder en het model van uw BlackBerry-toestel wordt de NFC-functie mogelijk niet ondersteund.
Markeer een label in de app Smart Tags.
  • Als u het slimme label als een QR Code wilt weergeven die door een ander toestel kan worden gescand, raakt u Het pictogram Weergeven als barcode aan.
  • Als u een slim label wilt delen in een bericht zoals een e-mail of sms, of met een app zoals BlackBerry Remember, raakt u Delen aan. Raak een berichttype of app aan.
  • Om het slimme label naar een ander BlackBerry-toestel met NFC te sturen raakt u Delen > NFC aan en houd de achterkanten van de toestellen tegen elkaar.
  • Raak Het pictogram Naar NFC-label schrijven aan om het slimme label naar een schrijfbaar NFC-label te kopiĆ«ren. Raak met uw toestel het NFC-label aan.
    Tip: NFC-labels worden vaak verkocht als stickers. Als u uw slimme label naar een NFC-sticker kopieert, kunt u uw slimme labels praktisch overal achterlaten.

Slimme labels vergrendelen

Afhankelijk van uw serviceprovider, de instellingen van uw beheerder en het model van uw BlackBerry-toestel wordt de NFC-functie mogelijk niet ondersteund.

Als u een slim label kopieert naar een schrijfbaar NFC-label en u wilt het label u op een openbare plek achterlaten, is het verstandig uw label te vergrendelen om te voorkomen dat er mee geknoeid wordt. Een vergrendeld NFC-label kan niet worden ontgrendeld, gewijzigd of gewist.

  1. Raak in de Smart Tags-app More > The lock NFC tag icon aan.
  2. Houd de achterzijde van uw BlackBerry-toestel tegen het label.