Uw toestel aansluiten op een HDMI-scherm

  1. Met een HDMI-kabel kunt u uw BlackBerry-toestel aansluiten op een HDMI-scherm.
  2. Uw toestel detecteert automatisch de resolutie van het HDMI-scherm waar uw toestel mee verbonden is. Als u echter de resolutie wilt wijzigen, veegt u in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Weergave aan. Raak in de vervolgkeuzelijst HDMI-weergavemodus de weergavemodus aan die u wilt gebruiken.

De linkerkant van het BlackBerry-toestel en aanduiding waar de HDMI-kabel wordt aangesloten.