Uw toestel aansluiten op een HDMI-scherm

  1. Sluit uw BlackBerry-toestel op een HDMI-scherm aan met een HDMI-kabel. De HDMI-poort bevindt zich aan de linkerkant van het toestel boven de USB-poort.
  2. Uw toestel detecteert automatisch de resolutie van het HDMI-scherm waar uw toestel mee verbonden is. Als u echter de resolutie wilt wijzigen, veegt u in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Weergave aan. Raak in de vervolgkeuzelijst HDMI-weergavemodus de weergavemodus aan die u wilt gebruiken.