Roaming

In de meeste gevallen maakt uw BlackBerry-toestel automatisch verbinding met een geschikt draadloos netwerk wanneer u het dekkingsgebied van uw serviceprovider verlaat. In sommige gevallen moet u contact opnemen met uw provider om uw micro-SIM-kaart of toestel juist te laten instellen. Als u niet zeker weet of uw toestel juist is ingesteld voor roamen, of welke roamingkosten van toepassing zijn, kunt u dit het beste eerst vragen aan uw provider voordat u op reis gaat.

Handmatig van draadloos netwerk veranderen

Uw BlackBerry-toestel zoekt automatisch een geschikt mobiel netwerk wanneer u onderweg bent maar mogelijk moet u handmatig van netwerk veranderen wanneer u moeite heeft verbinding te maken of wanneer het netwerksignaal zwak is.

Als u handmatig van draadloos netwerk wilt veranderen, moet deze service deel uitmaken van uw abonnement en moet uw toestel verbonden zijn met een GSM- of UMTS-netwerk.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk aan.
  3. Als de schakelaar Mobiel netwerk uit staat, zet u deze Aan.
  4. Stel de Netwerkselectiemodus in op Handmatig.
  5. Wanneer uw toestel klaar is met het scannen naar netwerken, raakt u een netwerk aan.

Gegevensservices uitschakelen tijdens roaming

Afhankelijk van uw abonnement kunt u gegevensservices (e-mailberichten, PIN-berichten, sms-berichten met bijlagen en browserservice) op uw BlackBerry-toestel mogelijk uitschakelen, zodat alleen de telefoon en eenvoudige sms-berichten beschikbaar zijn. Als u gegevensservice uitschakelt tijdens het roamen voorkomt u extra kosten voor roaming. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk aan.
  3. Als de schakelaar Mobiel netwerk uit staat, zet u deze Aan.
  4. Raak in de vervolgkeuzelijst Gegevensservices tijdens roaming Uit of Vragen aan.