Controleren met welke draadloze netwerken uw toestel verbinding kan maken

Uw BlackBerry-toestel maakt niet noodzakelijk verbinding met elk type netwerk dat wordt vermeld op uw toestel. Uw toestel kan met alle vermelde netwerken verbinding maken, maar of de verbinding ook daadwerkelijk gemaakt kan worden met elk type netwerk, hangt ook af van uw mobiele abonnement. Meer informatie over de draadloze netwerken waarmee uw toestel verbinding maakt, vindt u in het boekje Veiligheids- en productinformatie voor uw toestel.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Info aan.
  3. Raak in de vervolgkeuzelijst boven aan het scherm Netwerk aan.