Een joyn-contactpersoon blokkeren

Als u een joyn-contactpersoon blokkeert, ontvangt u geen berichten van die contactpersoon en worden bestandsoverdrachten automatisch geweigerd. Berichten worden gefilterd naar de map Geblokkeerde berichten in de joyn-app en leesmeldingen worden uitgeschakeld.
  1. Raak in de BlackBerry Hub Het pictogram Meer acties > het pictogram Instellingen aan.
  2. Raak joyn aan.
  3. Raak Geblokkeerde gebruikers aan.
  4. Typ het telefoonnummer of de naam van de joyn-contactpersoon die u wilt blokkeren.
Raak Deblokkeren naast de naam van een contactpersoon aan om deze te deblokkeren.