Uw mediabestanden delen met DLNA Certified-toestellen

U kunt de opties voor Media delen in uw toestelinstellingen gebruiken om DLNA Certified- en Wi-Fi CERTIFIED Miracast-toestellen draadloze toegang te verlenen tot uw mediabestanden.

Als u wilt weten of het toestel waarmee u het mediabestand probeert af te spelen DLNA Certified is, of voor meer informatie over DLNA Certified-toestellen, gaat u naar www.dlna.org.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Media delen aan.
    • Als u uw mediabestanden wilt delen, schakelt u delen in voor elk type mediabestand dat u wilt delen.
    • Raak Toestellen aan om toestellen toegang tot uw mediabestanden te verlenen. Schakel de selectievakjes in naast elk toestel dat u toegang wilt geven.