Uw BlackBerry Story Maker-instellingen wijzigen

  1. Veeg in BlackBerry Story Maker naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Het pictogram Instellingen aan.
    • Als u wilt wijzigen in welke resolutie verhalen worden opgeslagen, schuift u de schakelaar Opslaan in 1080p-resolutie naar Aan of Uit.
    • Als u wilt wijzigen op welke locatie verhalen worden opgeslagen, schuift u de schakelaar Opslaan op mediakaart naar Aan of Uit.