Een verhaal verwijderen in BlackBerry Story Maker

  1. Raak een verhaal lang aan.
  2. Raak Meer > Verwijderen aan.