Uw spraakinvoertaal wijzigen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings Instellingen > Taal en invoer aan.
  3. Raak Dicteren aan.
  4. Raak in de vervolgkeuzelijst Taal de taal aan die u wilt gebruiken.