Uw video's bekijken

Voer in de app Video's een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de video's die u naar uw BlackBerry-toestel hebt gedownload of geĆ¼pload, georganiseerd in albums wilt zien, raakt u het pictogram Albums aan.
  • Als u de video's die u op uw toestel hebt opgenomen, georganiseerd op opnamedatum wilt zien, raakt u het pictogram Datumweergave aan.
  • Raak het pictogram Recent aan om de video's te zien die u onlangs hebt bekeken.
Tip: De indicator Het pictogram Onbekeken video's op een videominiatuur geeft aan dat de video nog niet is bekeken.

Een video afspelen of pauzeren

  1. Open een video.
  2. Raak het scherm aan om de knoppen voor video weer te geven.
  3. Raak Het pictogram Afspelen of Het pictogram Pauzeren aan.

Weergaveformaat video wijzigen

U kunt het weergaveformaat wijzigen van een video die u op uw scherm bekijkt.
  1. Raak het scherm aan om de knoppen voor video weer te geven.
  2. Raak het pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm aan tot de video de gewenste grootte heeft.

Meer doen met uw video's

U kunt van alles doen in de video-app, zoals video's verwijderen, versturen of delen met vrienden en nog meer. U kunt ook de eigenschappen van uw video's bekijken, zoals de lengte, naam en de datum waarop ze zijn gemaakt. U kunt de beschikbare opties zien door Meer aan te raken of door een videominiatuur lang aan te raken en vervolgens Meer aan te raken.