Muziek afspelen

Uw muziek weergeven

Voer in de Muziek-app een van de volgende handelingen uit:
  • Raak het pictogram Recent aan om de muziek te zien die u onlangs hebt geluisterd.
  • Raak het pictogram Bibliotheek aan om uw muziekbibliotheek te zien.
Tip:

U kunt nog veel meer doen met uw muziek, waaronder naar nummers zoeken, nummers delen met vrienden en muziekeigenschappen weergeven. U kunt de beschikbare opties zien door Het pictogram Meer aan te raken of door een nummer, artiest, album, genre of afspeellijst lang aan te raken en vervolgens Het pictogram Meer aan te raken.

Een nummer afspelen, pauzeren of overslaan

  1. Raak in de Muziek-app een nummer of album aan om te beluisteren.
  2. Raak Het pictogram Meer acties > Het pictogram Wordt nu afgespeeld aan.
  3. Raak Het pictogram Pauzeren, Het pictogram Vorige of Het pictogram Volgende aan.

Uw muziek in willekeurige volgorde afspelen

Raak Het pictogram Willekeurig afspelen aan om uw geselecteerde muziek in willekeurige volgorde af te spelen.
Raak Het pictogram Willekeurig afspelen opnieuw aan om uw muziek niet meer in willekeurige volgorde af te spelen.
Tip: Als uw muziek in willekeurige volgorde wordt afgespeeld en u wilt zien wat het volgende nummer is, raakt u Het pictogram Meer > Het pictogram Wordt nu afgespeeld aan. Raak de albumhoes aan.

Een nummer op uw muzieklijst herhalen

Als u uw huidige lijst wilt herhalen, raakt u Het pictogram Meer > Het pictogram Wordt nu afgespeeld> Het pictogram Herhalen aan. Raak Het pictogram Herhalen opnieuw aan om het nummer dat momenteel wordt afgespeeld te herhalen.