Uw mediabestand afspelen of weergeven op een DLNA Certified-toestel

Uw DLNA Certified-toestel moet een digitale mediaspeler zijn.
U kunt uw mediabestanden die op uw BlackBerry-toestel zijn opgeslagen draadloos afspelen of weergeven op ondersteunde DLNA Certified-toestellen, zoals computers, tv's of andere thuisentertainmentapparaten. U kunt foto's en video's ook weergeven op ondersteunde HDMI-schermen en Wi-Fi CERTIFIED Miracast-toestellen.
Tip: Als u wilt weten of het toestel waarmee u het mediabestand probeert af te spelen DLNA Certified is, of voor meer informatie over DLNA Certified-toestellen, gaat u naar www.dlna.org.
  1. Open een mediabestand.
  2. Raak Het pictogram Meer acties aan.
  3. Raak Het pictogram Afspelen op aan.
  4. Selecteer een toestel waarop u het mediabestand wilt afspelen of weergeven.

Als u andere mediabestanden wilt afspelen terwijl u nog bent verbonden met het DLNA Certified-toestel, raakt u het pictogram Terug aan en selecteert u een mediabestand.

Als u het mediabestand niet meer op het DLNA Certified-toestel wilt afspelen of weergeven, raakt u Het pictogram Uitwerpen aan.