Het mediavolume wijzigen

Voer een van de volgende handelingen uit wanneer muziek wordt afgespeeld:
Opmerking: Het volume van uw media staat los van het volume van uw meldingen. Als u het volume wijzigt terwijl u naar muziek luistert, heeft dat geen invloed op het volume van uw meldingen.