De breedsprakigheid aanpassen

Op sommige momenten kunt u alle informatie gebruiken die u kunt krijgen. Op die momenten stelt u de breedsprakigheid van de BlackBerry Screen Reader in op Hoog. Naarmate u vertrouwd raakt met het toestel, kunt u de breedsprakigheid op Laag instellen om minder informatie te krijgen.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Toegankelijkheid aan.
  3. Raak Screen Reader aan.
  4. Raak Breedsprakigheid aan.
  5. Raak in de vervolgkeuzelijst Hoog of Laag aan.