Automatische updates voor de software van uw toestel inschakelen

Als er een software-update voor uw BlackBerry-toestel beschikbaar is en uw toestel is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, worden software-updates automatisch gedownload en op uw toestel geïnstalleerd. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt er geen melding weergegeven wanneer een update wordt geïnstalleerd, maar kunt u gevraagd worden uw toestel opnieuw te starten om de installatie te voltooien.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Software-updates aan.
  3. Raak Het pictogram Opties aan.
  4. Schuif de schakelaar Automatische updates naar Aan.