De meldingsinstellingen voor waarschuwingen op niveau 1 wijzigen

Als u de meldingsinstellingen voor waarschuwingen op niveau 1 wilt wijzigen, moet u eerst een regel maken in de BlackBerry Priority Hub-instellingen en het selectievakje Waarschuwing niveau 1 inschakelen selecteren in het scherm Regel toevoegen.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Meldingen > Waarschuwing op niveau 1 aan.
  3. Wijzig de instellingen voor Geluid, Toon, Trillen, LED of Directe voorbeelden.