Problemen oplossen: BlackBerry Link

Ik heb geen toegang tot bestanden op mijn computer

Als u uw computerbestanden wilt openen op uw BlackBerry-toestel, moet BlackBerry Link zijn geopend op een computer die met internet is verbonden.

Als uw computer niet als bron wordt weergegeven in de app Bestandsbeheer, probeert u het volgende:

  1. Minimaliseer Bestandsbeheer en controleer of de werkruimte op de app wordt weergegeven. Als u dit pictogram ziet, gebruikt u de app Bestandsbeheer in uw persoonlijke ruimte.
  2. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  3. Controleer of uw toestel is verbonden met een draadloos netwerk.
  4. Raak het pictogram Instellingen Instellingen aan. Voer de volgende handelingen uit:
  • Controleer in de sectie BlackBerry ID of u op uw toestel bent aangemeld met dezelfde BlackBerry ID als op uw computer.
  • Als uw toestel is verbonden met een mobiel netwerk in plaats van een Wi-Fi-netwerk, schuift u in het gedeelte BlackBerry Link de schakelaar Mobiel netwerk gebruiken naar Aan.
  • Controleer in het gedeelte BlackBerry Link of de schakelaar BlackBerry Link is ingesteld op Aan.

Als u uw computerbestanden nog steeds niet kunt zien, voert u een van de volgende handelingen op uw computer uit:

  • Controleer of uw computer is ingeschakeld en niet in slaapmodus is.
  • Controleer of de bestanden die u wilt openen zich bevinden op de locatie die is opgegeven in BlackBerry Link.
  • Sommige zakelijke of openbare netwerken kunnen zo zijn ingesteld dat u geen bestanden op uw toestel kunt openen. Probeer verbinding te maken met een ander netwerk en probeer het opnieuw.

Raadpleeg de Help in BlackBerry Link op uw computer voor meer informatie over het oplossen van problemen.