Verbinding maken met een ander toestel via Wi-Fi Direct

Het BlackBerry-toestel waarmee u verbinding wilt maken, moet het tabblad Wi-Fi Direct geselecteerd hebben in het Wi-Fi-scherm. Als u verbinding wilt maken met een ander type Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct-smartphone, raadpleegt u de documentatie voor dat toestel.

Opmerking: Hoewel u een Wi-Fi Direct-verbinding tot stand kunt brengen tussen uw toestel en andere typen Wi-Fi CERTIFIED-smartphones, kunnen apps op uw toestel mogelijk geen bestanden delen met andere toestellen.

U kunt verbinding maken tussen uw BlackBerry-toestel en andere BlackBerry-toestellen via Wi-Fi Direct.Met Wi-Fi Direct kunt u verbinding maken zonder toegangspunten of router. Als u een Wi-Fi Direct-verbinding tot stand hebt gebracht, kunt u mediabestanden en andere typen bestanden delen zonder internetverbinding.

  1. Veeg naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm en raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Wi-Fi aan.
  2. Als de Wi-Fi-schakelaar uitstaat, zet u de schakelaar op Aan.
  3. Raak Wi-Fi Direct aan.
  4. Raak het toestel aan waarmee u verbinding wilt maken.

De Wi-Fi Direct-verbinding kan tot stand worden gebracht als het toestel waarmee u verbinding maakt de uitnodiging om verbinding te maken accepteert.