WebEx-details aan een gebeurtenis toevoegen

Als u de Cisco WebEx Meetings-app downloadt en u een geldige account hebt waarmee u WebEx-vergaderingen kunt plannen, kunt u WebEx-details toevoegen aan de agendagebeurtenissen die u organiseert en die ten minste een deelnemer hebben.

Opmerking: Als uw agendagebeurtenis is gekoppeld aan een zakelijke e-mailaccount, moet deCisco WebEx Meetings-app worden geïnstalleerd in de werkruimte op uw BlackBerry-toestel. Als uw agendagebeurtenis is gekoppeld aan een persoonlijke e-mailaccount, moet deCisco WebEx Meetings-app worden geïnstalleerd in de persoonlijke ruimte op uw toestel.
 1. Raak tijdens het aanmaken van een agendagebeurtenis een van de pictogrammen boven aan het scherm aan.
 2. Schuif de schakelaar WebEx toevoegen naar Aan.
 3. Raak Opslaan aan.
 4. Voer in het scherm WebEx maken de gegevens van uw WebEx-account in.
 5. Raak Maken aan.

WebEx-details worden toegevoegd aan de sectie Notities van de gebeurtenis.

WebEx-details aan een bestaande gebeurtenis toevoegen

Als u de organisator bent van een geplande agendagebeurtenis en u bent bij de Cisco WebEx Meetings-app aangemeld op uw BlackBerry-toestel, kunt u WebEx-details toevoegen aan de bestaande gebeurtenis.

Opmerking: Als uw agendagebeurtenis is gekoppeld aan een zakelijke e-mailaccount, moet deCisco WebEx Meetings-app worden geïnstalleerd in de werkruimte op uw toestel. Als uw agendagebeurtenis is gekoppeld aan een persoonlijke e-mailaccount, moet deCisco WebEx Meetings-app worden geïnstalleerd in de persoonlijke ruimte op uw toestel.
 1. Als u een gebeurtenis wijzigt, raakt u het pictogram Meer aan.
 2. Raak het pictogram WebEx toevoegen aan.
 3. Voer in het scherm WebEx maken de gegevens van uw WebEx-account in.
 4. Raak Maken aan.

Wanneer u WebEx-details aan een bestaande gebeurtenis toevoegt, wordt een update met de details aan de deelnemers van de gebeurtenis verzonden.

WebEx-details voor een bestaande gebeurtenis bewerken

Als u de organisator bent van een geplande agendagebeurtenis en u bent bij de Cisco WebEx Meetings-app aangemeld op uw BlackBerry-toestel, kunt u deWebEx-details voor een bestaande gebeurtenis bewerken.

Opmerking: Als uw agendagebeurtenis is gekoppeld aan een zakelijke e-mailaccount, moet deCisco WebEx Meetings-app worden geïnstalleerd in de werkruimte op uw toestel. Als uw agendagebeurtenis is gekoppeld aan een persoonlijke e-mailaccount, moet deCisco WebEx Meetings-app worden geïnstalleerd in de persoonlijke ruimte op uw toestel.
 1. Wanneer u uw gebeurtenis wijzigt, voert u de bijgewerkte gegevens in zoals de tijd van de gebeurtenis of deelnemers en raakt u Opslaan aan.
 2. Wijzig in het scherm WebEx bewerken de details zodat deze overeenkomen met de bijgewerkte gegevens in de gebeurtenis.
 3. Raak Opslaan aan.

Wanneer u de WebEx-details voor een bestaande gebeurtenis bewerkt, wordt een update met de details aan de deelnemers van de gebeurtenis verzonden.

Deelnemen aan een WebEx-gebeurtenis

Als u wilt deelnemen aan een gebeurtenis, moet u de Cisco WebEx Meetings-app op uw BlackBerry-toestel hebben geïnstalleerd.

Opmerking: Als uw agendagebeurtenis is gekoppeld aan een zakelijke e-mailaccount, moet deCisco WebEx Meetings-app worden geïnstalleerd in de werkruimte op uw toestel. Als uw agendagebeurtenis is gekoppeld aan een persoonlijke e-mailaccount, moet deCisco WebEx Meetings-app worden geïnstalleerd in de persoonlijke ruimte op uw toestel.

Voer een van de volgende handelingen uit om deel te nemen aan een agendagebeurtenis metWebEx-details:

 • Raak in een agendaherinnering WebEx starten aan.
 • Raak in een agendagebeurtenis in het scherm Evenementen WebEx starten aan of raak het pictogram Meer > het pictogram WebEx starten aan.