Een webpagina opslaan

U kunt een webpagina opslaan in HTML-indeling zodat u de webpagina kunt oproepen wanneer u offline bent, of de webpagina verzenden als bijlage.

  1. Raak op een webpagina het pictogram Meer > het pictogram Pagina opslaan aan.
  2. Kies de locatie waarin u de webpagina wilt opslaan.