Een nieuwe BlackBerry ID instellen

Tip: Het is belangrijk een wachtwoord te kiezen dat u zich kunt herinneren. Gebruik voor uw BlackBerry ID-gebruikersnaam een e-mailadres dat u frequent gebruikt. Hersteldetails kunnen naar het e-mailadres worden verzonden dat u als uw BlackBerry ID-gebruikersnaam gebruikt als u uw BlackBerry ID-wachtwoord bent vergeten. Het e-mailadres dat u gebruikt als een BlackBerry ID-gebruikersnaam hoeft niet te zijn gekoppeld aan uw BlackBerry-toestel.
  1. Wanneer u uw BlackBerry-toestel instelt, kunt u een nieuwe BlackBerry ID maken door Nieuw aan te raken in het scherm BlackBerry ID.
  2. Volg de instructies op het scherm.