De instellingen voor uw gesproken antwoord wijzigen

Wanneer u opdrachten inspreekt, kunt u de app Spraakbesturing zo instellen dat deze antwoordt en uw opdracht bevestigt of om een volgende opdracht vraagt.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen Instellingen > Spraakbesturing aan.
  3. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u gesproken antwoorden wilt in- of uitschakelen, raakt u in de vervolgkeuzelijst Spraakfeedback beluisteren Altijd of Nooit aan.
    • Als u alleen gesproken antwoorden wilt beluisteren wanneer u de headset niet gebruikt, raakt u in de vervolgkeuzelijst Spraakfeedback beluisteren Alleen handset aan.