Taal voor spraakbesturing wijzigen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen Instellingen > Spraakbesturing aan.
  3. Raak in de vervolgkeuzelijst Taal een taal aan.

De spraakherkenningmodus wijzigen

De app Spraakbesturing heeft twee spraakherkenningsmodi. Wanneer u Alleen spraakgestuurd bellen kiest, kunt u de app Spraakbesturing in meer talen gebruiken, maar kunt u vele functies zoals zoeken op internet of uw BlackBerry-toestel, afspraken plannen en berichten versturen, niet meer gebruiken. Wanneer u Spraakherkenning kiest, kunt u alle functies gebruiken die door de app Spraakbesturing worden ondersteund.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen Instellingen > Spraakbesturing aan.
  3. Raak in de vervolgkeuzelijst Spraakherkenningsmodus Alleen spraakgestuurd bellen of Spraakherkenning aan.