De app BlackBerry-spraakbesturing gebruiken

U kunt de app voor het volgende gebruiken:
  1. Voer een van de volgende handelingen uit om de app Spraakbesturing te openen:
    • Raak in het beginscherm het pictogram Spraakbesturing aan.
    • Houd de toets Dempen rechts op het toestel ingedrukt.
  2. Spreek na de toon een opdracht in.