De wekker instellen

Een alarm instellen

 1. Raak Het pictogram Wekker aan.
 2. Schuif de schakelaar Alarm naar Aan.
 3. Raak de draaischijf aan de buitenkant van de wijzerplaat lang aan.
 4. Draai de schijf om de wijzerplaat naar de gewenste tijd.
 5. Als u het tijdstip voor het alarm wilt opslaan, raakt u een willekeurige plek op het scherm aan.
Tip: Met de draaischijf kunt u het alarm instellen in stappen van vijf minuten. Als u het alarm op een specifieke minuut wilt instellen, raakt u het tijdstip van het alarm onder aan het scherm aan. Raak de vervolgkeuzelijst Alarmtijd aan en scroll omhoog of omlaag om de tijd aan te passen.

Extra alarmen instellen

U kunt meerdere alarmen instellen voor dezelfde dag of u kunt extra alarmen instellen voor verschillende dagen op verschillende tijdstippen. U kunt de alarmen van elkaar onderscheiden door ze een naam te geven en u kunt voor elk alarm een andere alarmtoon, herhaling en sluimertijd instellen.
 1. Raak het pictogram Wekker aan.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u slechts één alarm hebt ingesteld, raakt u het pictogram Alarm toevoegen aan.
  • Als u al twee of meer alarmen hebt ingesteld, raakt u het pictogram Alarmlijst > het pictogram Alarm toevoegen aan.
 3. Voer een naam in voor het alarm.
 4. Stel een tijdstip, herhaling, toon en sluimertijd in.
 5. Raak Opslaan aan.
Tip: Nadat u verschillende alarmen hebt ingesteld, kunt u deze snel aanpassen door een van de wijzers buiten de klok lang aan te raken en deze rond de klok om naar het gewenste tijdstip te slepen.

Uw extra alarmen beheren

 1. Raak het pictogram Wekker > het pictogram Alarmlijst aan.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een alarm wilt in- of uitschakelen, schuift u de schakelaar naast het alarm naar Aan of Uit.
  • Raak een alarm aan om de naam, tijd, toon, herhaling of sluimertijd te wijzigen.
  • Als u een alarm wilt verwijderen, raakt u het alarm lang aan. Raak het pictogram Verwijderen aan.

Uw alarmtoon wijzigen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u één alarm hebt ingesteld, raakt u het pictogram Wekker aan.
  • Als u meerdere alarmmeldingen hebt ingesteld, raakt u het pictogram Alarmlijst aan.
 2. Raak een alarm aan.
 3. Raak Alarmtoon aan.
 4. Selecteer een van de opties voor de alarmtoon.
Tip: Als u muziek wilt gebruiken die u hebt toegevoegd of gedownload op uw BlackBerry-toestel, raakt u het pictogram Muziek toevoegen aan.

Een alarm instellen voor meerdere dagen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u één alarm hebt ingesteld, raakt u het pictogram Wekker aan.
  • Als u meerdere alarmmeldingen hebt ingesteld, raakt u het pictogram Alarmlijst aan.
 2. Raak een alarm aan.
 3. Raak Terugkerend aan.
  • Schuif de schakelaar Dagelijks naar Aan als u een dagelijks alarm wilt.
  • Als u een alarm wilt instellen dat op bepaalde dagen wordt herhaald, schakelt u de selectievakjes in naast de gewenste dagen.

Sluimerstand instellen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u één alarm hebt ingesteld, raakt u het pictogram Wekker aan.
  • Als u meerdere alarmmeldingen hebt ingesteld, raakt u het pictogram Alarmlijst aan.
 2. Raak een alarm aan.
 3. Raak Sluimeren aan.
 4. Selecteer een tijdsduur.