Wisselen tussen uw persoonlijke ruimte en uw zakelijke ruimte

Wanneer BlackBerry Balance-technologie op uw BlackBerry-toestel is ingesteld, kunt u snel wisselen tussen uw persoonlijke ruimte en uw werkruimte.

Tip: U kunt verschillende achtergronden instellen om uw werkruimte en uw persoonlijke ruimte van elkaar te onderscheiden.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm om tussen ruimten te wisselen. Raak Naar pers. ruimte of Naar werkruimte aan.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit in uw persoonlijke ruimte:
    • Raak in de app Afbeeldingen Het pictogram Meer aan om tussen persoonlijke en werkafbeeldingen te wisselen. Raak Persoonlijke afbeeldingen openen of Werkafbeeldingen openen aan.
    • Raak in Adobe Reader, Documents To Go of File Manager Het pictogram Meer tabbladen aan om tussen uw persoonlijke en zakelijke bestanden te wisselen. Raak Persoonlijke ruimte of Werkruimte aan.
    Wanneer u tussen persoonlijke en zakelijke bestanden wisselt, opent de app een tweede exemplaar van de toepassing in de actieve persoonlijke ruimte of werkruimte.