Kan ik persoonlijke apps gebruiken op het netwerk van mijn werk?

Als uw beheerder BlackBerry Balance inschakelt, kunnen u of uw beheerder alleen toestaan dat werkapps het Wi-Fi- of VPN-netwerk van uw organisatie openen.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm om in te stellen of weer te geven welke netwerken uw persoonlijke apps kunnen gebruiken. Raak Instellingen > BlackBerry Balance aan. Zie de sectie Verbinding met persoonlijke apps.

Als persoonlijke apps de netwerken van uw organisatie niet mogen gebruiken en er geen persoonlijk netwerk beschikbaar is, kan het zijn dat persoonlijke apps die internettoegang vereisen niet functioneren.