Uw werkruimte verwijderen

Als u niet langer wilt dat uw toestel gekoppeld is aan het netwerk van uw organisatie, kunt u alleen uw werkruimte verwijderen. De apps en bestanden die zijn opgeslagen in uw persoonlijke ruimte worden behouden.

WAARSCHUWING:
Als u de werkruimte verwijdert, worden alle gegevens en bestanden die hierin zijn opgeslagen, zoals werkbestanden, berichten, afbeeldingen en video's, permanent verwijderd. Als u opnieuw een zakelijke account aan uw toestel wilt toevoegen, moet u contact opnemen met uw beheerder.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > BlackBerry Balance > Verwijderen aan.