Machtigingen wijzigen of weergeven

Sommige apps werken niet meer naar verwachting als u de machtigingen instelt op Uit. Als een app niet meer werkt zoals verwacht, kunt u overwegen om sommige of alle machtigingen Aan te zetten.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Toepassingsmachtigingen aan.
    • Als u machtigingen voor een bepaalde app wilt weergeven, raakt u een app aan.
    • Als u wilt weergeven welke apps een bepaalde machtiging gebruiken, raakt u Alles aan. Raak de gewenste machtiging aan.
  3. Raak de schakelaar aan om een machtiging in of uit te schakelen.
  4. Start uw BlackBerry-toestel opnieuw om de wijzigingen te implementeren.