Het wachtwoord voor uw werkruimte wijzigen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > BlackBerry Balance > Wachtwoord wijzigen aan.
  3. Als u uw werkruimte en BlackBerry-toestel met hetzelfde wachtwoord wilt kunnen ontgrendelen, schuift u de schakelaar Als mijn toestelwachtwoord gebruiken naar Aan.

Zorg dat u het wachtwoord van uw werkruimte niet vergeet. Mocht u het wachtwoord vergeten, neem dan contact op met uw beheerder om het opnieuw te laten instellen. Wanneer u het maximumaantal toegestane wachtwoordpogingen overschrijdt, worden uw werkruimte en alle inhoud daarvan verwijderd.