Mijn locaties

U vindt uw favorieten, recente locaties en locaties van contactpersonen op het tabblad Mijn locaties.

Een locatie aan uw favorieten toevoegen

 1. Raak in de app Kaarten op het tabblad Mijn locaties Het pictogram Meer > Raak het pictogram Favoriet toevoegen aan. aan.
 2. Vul op het scherm Favoriet toevoegen de velden Plaatsnaam en Adres in en bevestig dat de locatie is gevonden.
 3. Voer indien nodig extra informatie in.
 4. Raak Opslaan aan.
  Tip: U kunt ook locaties aan uw favorieten toevoegen door een zoekresultaat of de naam van een contactpersoon lang aan te raken en daarna Het pictogram Toevoegen aan favorieten aan te raken.
Raak op het tabblad Mijn locaties Favorieten aan om een locatie uit uw favorieten te verwijderen. Raak de locatie die u wilt verwijderen lang aan. Raak Het pictogram Favoriet verwijderen aan.

De details van een locatie wijzigen

 1. Raak in uw zoekresultaten of in een lijst een locatie aan.
 2. Raak Meer > Bewerken aan.
 3. Wijzig de velden die bijgewerkt moeten worden.
 4. Raak Opslaan aan.

Uw recente locaties weergeven

BlackBerry Kaarten onthoudt en ordent de laatste 100 plaatsen die u hebt opgezocht, zodat u deze later weer snel kunt oproepen.
Raak in de app Kaarten op het tabblad Mijn locaties Recente aan.

Uw recente locaties wissen

In BlackBerry Kaarten kunt u uw lijst met recente locaties wissen.
Tip: Als u bepaalde locaties wilt behouden zodat u ze niet opnieuw hoeft op te zoeken, voegt u ze toe als favoriet voordat u de lijst permanent wist.
 1. Veeg in de Kaarten-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak het pictogram Instellingen > Geschiedenis wissen aan.
 3. Raak Recente bestemmingen wissen.

Het adres van een contactpersoon weergeven op een kaart

Als u een adres aan een item hebt toegevoegd in de app Contactpersonen, kunt u de locatie van de contactpersoon op de kaart weergeven en een routebeschrijving krijgen.
 1. Raak Contactpersonen aan op het tabblad Mijn locaties.
 2. Raak de naam van een contactpersoon lang aan.
 3. Raak Kaart aan.