Een locatie zoeken op een kaart

U kunt de GPS-functie op uw BlackBerry-toestel gebruiken om een locatie te zoeken en deze vervolgens op een kaart weergeven om te bekijken hoe u er komt.
  1. In de app Kaarten op het tabblad Kaart voert u in het veld Zoeken een adres of beschrijvend woord in zoals 'koffie' of 'ziekenhuis'.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Raak Zoeken aan om alle zoekresultaten als spelden op de kaart weer te geven.
    • Raak een zoekresultaat aan om het als een speld op de kaart weer te geven.