Problemen oplossen: Accounts instellen

Ik kan een e-mailaccount niet toevoegen

Probeer het volgende:

  • Controleer of uw e-mailadres en wachtwoord correct zijn ingevoerd.
  • Controleer of uw toestel met een mobiel of Wi-Fi-netwerk is verbonden.
  • Voeg de e-mailaccount toe met geavanceerde instellingen. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Accounts > Het pictogram Account toevoegen > het pictogram Geavanceerd aan. Raak het soort account aan dat u wilt toevoegen. Mogelijk moet uw beheerder of uw e-mailprovider u extra informatie geven over uw account.
  • Als u een zakelijke account probeert toe te voegen die door de BlackBerry Enterprise Service 10 wordt ondersteund, vraagt u een activeringswachtwoord aan uw beheerder.
  • Als u een e-mailaccount probeert toe te voegen die door de Microsoft Exchange ActiveSync wordt ondersteund, neemt u contact op met uw beheerder of e-mailserviceprovider om te weten te komen of u de accountinstellingen moet wijzigen.

Ik kan geen tweede sociale netwerkaccount toevoegen

U kunt maar één Facebook-account, één Twitter-account en één LinkedIn-account aan uw BlackBerry-toestel toevoegen.