Handtekening toevoegen aan e-mailaccount

  1. Raak in de BlackBerry Hub Pictogram Menu > Instellingen > E-mailaccounts aan.
  2. Raak een e-mailaccount aan.
  3. Schuif de schakelaar Automatische ondertekening naar Aan.
  4. Typ uw handtekening in het veld.