E-mails en berichten verzenden vanuit de BlackBerry Hub

Vanuit de BlackBerry Hub kunt u e-mail, sms'jes, Facebook-berichten, rechtstreekse Twitter-berichten, LinkedIn-berichten, BBM-berichten of andere chatberichten versturen, afhankelijk van uw draadloze abonnement en de accounts die aan uw BlackBerry-toestel zijn toegevoegd.
 1. Raak in de BlackBerry Hub Het pictogram Opstellen aan.
 2. Raak een berichttype aan.
 3. Kies een ontvanger voor uw bericht of voeg deze toe:
  • Voor e-mail typt u een naam of e-mailadres van een contactpersoon in het veld Aan. U kunt voorgestelde contactpersonen die onder het veld Aan worden weergegeven, aanraken om ze snel aan het bericht toe te voegen.
  • Voor berichten in Facebook, Twitter of LinkedIn typt u een naam van een contactpersoon in het veld Aan.
  • Voor tekstberichten typt u een naam of telefoonnummer van een contactpersoon.
  • Voor BBM en andere chatberichten selecteert u een contactpersoon in de lijst.
 4. Typ uw bericht.
 5. Raak Verzenden of de Enter-toets aan.

Een e-mail beantwoorden of doorsturen

Voer in een e-mail een van de volgende handelingen uit:
 • Raak Beantwoorden aan om een e-mail te beantwoorden.
 • Raak Allen beantwoorden aan om alle ontvangers van de e-mail te antwoorden.
 • Raak Doorsturen aan om de e-mail door te sturen.

Een bestand aan een e-mailbericht of tekstbericht toevoegen

Als uw draadloze abonnement mms-berichten ondersteunt, kunt u een bijlage toevoegen aan een sms.
 1. Raak terwijl u een e-mail of tekstbericht opstelt Het pictogram In bijlage toevoegen aan.
 2. Zoek het bestand.
 3. Raak het bestand aan.
Tip: Wanneer u een e-mail met een afbeelding als bijlage verzendt, kunt u de grootte van het bericht verminderen door de grootte van de afbeelding in de bijlage te verminderen. Raak op het scherm Afbeeldingsgrootte een grootte aan. Raak Verzenden aan.

Bcc-ontvanger aan een e-mail toevoegen

 1. Raak tijdens het opstellen van een bericht Het pictogram Meer > Het pictogram BCC toevoegen aan.
 2. Typ de naam of het e-mailadres van een contactpersoon.

Een e-mail opstellen in platte tekstindeling

U kunt de omvang van uw e-mailberichten of threads verkleinen door van HTML naar platte tekst te schakelen.

 1. Raak het pictogram Meer aan in een e-mail.
 2. Raak Het pictogram Platte tekst aan.

Tekstopmaak wijzigen in een e-mail

Maak tekst vet, cursief of onderstreept; stel lijsten op met opsommingstekens en wijzig de lettergrootte en de kleur.

 1. Raak tijdens het opstellen van een bericht Het pictogram Opmaken aan.
 2. Gebruik de opmaakbalk om uw tekst op te maken.

Een sms doorsturen

 1. Raak in de BlackBerry Hub een tekstbericht lang aan.
 2. Raak Doorsturen aan.